Wednesday, May 15, 2013

Ulasan Buku: Wanita, Antara alQur'an dan Realiti Muslim. Bahagian II


*Seperti yang pernah dimaklumkan sebelum ini, saya perlu membentangkan ulasan tentang buku tulisan Sheikh Rashid alGhounnusyi, yang sangat cantik, penuh hikmah dan adil. Dan pihak UTAM meminta untuk ditulis ulasan tersebut. Justeru, saya berminat untuk turut berkongsi dengan pembaca blog ini juga. Semoga bermanfaat! =)
..........


Beberapa Persoalan Sekitar Wanita.

Keluarnya Wanita.

Buku ini mengupas berkenaan ayat 33 dari surah alAhzab yang banyak disalah faham sebagai ayat larangan wanita keluar rumah.

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu”.

Ulama’ khilaf dalam mentafsir ayat ini kerana khilaf berlaku sama ada ayat ini khusus untuk isteri-isteri Nabi Muhammad s.a.w atau untuk wanita lain umumnya. Walaupun begitu, ayat ini tetap tidak menghalang wanita untuk keluar memenuhi hajatnya seperti mnuntut ilmu, bekerja, berjihad dan berdakwah.

     Berkenaan kerisauan berlakunya ikhtilat dan keluarnya wanita dari rumah akan menyumbang kepada ekspolitasi wanita untuk menjual tubuh dan sebagainya, perkara tersebut sebenarnya telah terjawab di bahagian pertama.

Bahawa Islam datang membebaskan wanita dari tanggapan bahawa wanita hanyalah objek seks dan kedatangan wanita dalam masyarakat akan merosakkan ketamadunan. Sedangkan Islam telah lama memerdekan wanita sebagai seorang manusia yang hidup untuk memenuhi cita-cita dan keinginan, serta yang terlibat dalam menyumbang kepada pengislahan masyarakat.

·       Dibenarkan wanita untuk keluar atas keperluan-keperluan kerana hakikatnya, Islam datang bersamanya kaedah umum dan menuntut pemikir-pemikir Islam untuk membentuk hukum sesuai dengan keadaan dan realiti ketika itu mengikut keperluan-keperluan.

Dalam situasi peralihan dari zaman tradisi kepada zaman moden, dari era cengkaman kepada era manusia memiliki jati diri sendiri, dan dari masyarakat sempit mengikut bangsa dan jenis kepada masyarakat yang memperjuangkan kesama-rataan dan demokrasi, seharusnya gerakan-gerakan Islam tidak menghalang diri dari terlibat dalam memikirkannya, malah perlu bersama dalam bekerja ke arah memastikan perkembangan-perkembangan ini sejajar dengan warna Islam.

·         Sesungguhnya kita mewarisi racun pemikiran bahawa “wanita adalah makhluk perosak”, ditambah lagi kita hidup dalam masyarakat yang dicacatkan dengan suasana antara lelaki dan wanita saling menggoda dan merosakkan.

Apakah penyelesaiannya hanya dengan mengambil jalan ringkas iaitu dengan mengasingkan wanita langsung dari dunia lelaki? Atau sebaik-baiknya kita mengubah dan membebaskan diri dan masyarakat pemikiran dan situasi sebegitu kepada acuan Islam yang sebenar?

·         Sesungguhnya sistem jahiliyyah sentiasa berusaha untuk mencipta resolusi-resolusi palsu. Mereka mengharamkan poligami tetapi memudahkan penzinaan. Ditambah dengan pengeksploitasian ke atas wanita untuk menjual tubuh-tubuh mereka bagi pengiklanan, digalakkan teknik halang mengandung dan perguguran serta penghalangan dari mengamalkan pemakaian Islam.

Sedangkan itu semua hanyalah bahan politik bukan ketamadunan. Maka perlu untuk gerakan-gerakan Islam mengambalikan wanita kepada kemuliaan dan kemanusiaannya.


Allahyarhamha Dr. Lo'Lo' yang saya kagumi.

Wanita Pendakwah.

Tanggungjawab wanita dalam deen Islam (dakwah) adalah sama dengan lelaki.

“Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana.” (atTaubah: 71)

Peranan wanita sangat besar dalam hidup masyarakat sehingga ada kata-kata, “Di belakang setiap lelaki yang hebat, adanya wanita”.

Malah seerah sendiri menceritakan tentang Saidatina Khadijah r.ha yang banyak berkorban untuk dakwah baginda s.a.w sehingga kematiannya digelar tahun kesedihan, juga wanita-wanita yang terlibat dalam pengislaman lelaki seperti peristiwa Islamnya Umar alKhattab r.a, peranan Asma’ Binti Abu Bakr dalam sejarah seerah baginda s.a.w., penghijrahan sohabiyah-sohabiyah ke Habsyah dan Madinah, penglibatan sohabiyah-sohabiyah di medan peperangan serta seterusnya.

Justeru sangatlah salah tanggapan bahawa wanita itu lemah dan tidak layak untuk terlibat dalam dakwah dan istiqamah dengannya kerana dalam seerah nabawiyah tercatat beberapa orang lelaki muslim yang murtad seperti suami kepada Ummu Habibah dan Sa’udah, tetapi tidak ada sama sekali catatan bahawa ada sohabiyah-sohabiyah yang telah murtad sekalipun seorang.

Berikut merupakan beberapa pesanan Sheikh Rasyid Ghannusyi kepada  para wanita yang sedang dalam fatrah pembinaan dalam medan yang selama ini didominankan oleh lelaki.


-  Saudara-saudara perlulah memberi ruang dan peluang untuk saudari-saudari menilai kebolehan dan peranan mereka. Dan saudari-saudari perlulah berlatih melibatkan diri dalam semua kerja-kerja Islam yang dilaksanakan oleh lelaki, dan jangan pernah menghadkan kebolehan yang ada.

- Saudari-saudari perlu membina keyakinan diri dan jangan berada dalam peringkat menunggu, iaitu menunggu lelaki memberikan kepadanya peluang-peluang. Hendaklah saudari-saudari merasakan bahawa tanggungjawab dalam Islam adalah secara terus, tidak memerlukan perantaraan.

- Berkenaan perbezaan program-program pembentukan wanita dan program-program pembentukan lelaki, perkara tersebut tidak seharusnya berlaku kerana akan membentuk pengasingan antara dakwah Islam terhadap golongan wanita dan lelaki. Sedangkan dalam fiqh yang berkaitan kewanitaan pun lelaki sewajarnya turut belajar bersama kecuali dalam situasi-situasi yang mengharamkan.

- Sesungguhnya realiti wanita hari ini adalah realiti yang kritikal. Dan mereka memerlukan pemerhatian yang khusus. Hal ini adalah kesan pemencilan dalam masyarakat dan juga dalam gerakan Islam itu sendiri selama ini. Maka benarkanlah dan galakkanlah wanita terlibat dalam menghadiri seminar-seminar dan penjelasan-penjelasan sekitar persoalannya dalam kerja-kerja Islam.

- Penting untuk gerakan-gerakan feminis dalam dunia Islam dan antarabangsa untuk tahu tanggungjawab  dan tujuan mereka dan tahu cara-cara untuk mencapai matlamat tersebut.

- Perlu untuk saudari-saudari meluaskan bidang ilmu pengetahuan kerana dengan luasnya bidang pengetahuan akan memandu arah perjalanan gerakan feminis.

- Persoalan yang timbul: Apakah mampu tertonjolnya model wanita muslimah sepertimana tertonjolnya model lelaki muslim?

Maka wajiblah ke atas gerakan-gerakan Islam untuk memberi ruang kepada wanita  untuk berpeluang memberikan sumbangan dan kebolehan mereka sekaligus memberikan mereka semangat. Bermakna perlaksanaan ini mampu dengan adanya ruang dan peluang insyaAllah. 

-  Sebagai peringat bersama, sesungguhnya besar peranan wanita dalam dakwah Islam. Jika seorang lelaki itu adalah saudara bagi wanita, maka tidaklah mampu didirikan dakwah tanpa bersamanya saudara wanitanya itu.


Bahkan, bukankah wanita ada sebahagian dari masyarakat dan peranannya jugalah untuk mendidik sebahagian yang lain.

“Wanita yang dengan tangannya menghayun buaian, dan dengan tangan itu jugalah boleh menggoncangkan dunia”.Mukhlisah gembira mengenakan tudung labuh ummi 
sambil rocking the horse.
=)


Bersambung...

No comments:

Post a Comment

mohon pandangan.