Monday, January 19, 2015

Wanita dan Islam IV

Islam dan pembelaan wanita tidak pernah terpisah. Islam turun saat wanita tertindas, dibunuh, tidak diiktiraf kemanusiaanya dan dianggap aib keluarga. Islam membebaskan wanita dari belenggu kepercayaan karut bahawa wanita adalah punca dosa nabi Adam a.s. juga adalah jelmaan syaitan seperti apa yang termaktub dalam bible mereka.

Tohmahan penindasan terhadap wanita berlaku apabila muslim yang tidak melaksanakan Islam dengan perlaksanaan yang benar.

Teringat kata-kata Anis Matta, presiden PKS dalam salah satu ucapannya, 
"Haq dan perlaksanaan ke atas haq adalah 2 perkara yang berbeza."

Pembahagian Harta Pusaka.


“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anakmu, iaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan dan lebih daripada dua orang, maka bagi mereka dua per tiga daripada harta yang ditinggalkan; dan jika anak perempuan itu hanya seorang, maka ia memperolehi setengah harta. Untuk kedua ibu bapa, bagi masing-masing satu per enam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; dan jika yang meninggal tidak mempunyai anak yang mewarisinya hanya kedua ibu bapa, maka ibunya mendapat satu per tiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat satu per enam. Pembahagian tersebut sesudah ditunaikan wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayarkan hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa’atnya bagi mu. Ini adalah ketetapan daripada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Al Nisa: 11)


Dalam ayat ini, lelaki disebut sebagai 'zakar' dan wanita sebagai 'unsa'. Persoalan yang sering ditimbulkan oleh pihak yang mempertikaikan keadilan Islam dalam pembahagian harta pusaka ialah,

Mengapa lelaki memperolehi 2 bahagian wanita?
Adakah zakar yang dimaksudkan adalah 'peranan lelaki'? Bermakna jika wanita itu memegang peranan sebagai seorang lelaki dalam keluarganya, maka dia memperolehi sama seperti lelaki?

Situasi yang Diberikan.

Sepasang suami isteri telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak. Anak lelaki yang sulung, A adalah abang yang tidak bertanggungjawab. Tidak pernah pulang ke rumah dan langsung tidak memperdullikan adik-adiknya. Kaki mabuk dan penganggur. Manakala anak perempuan sulung (anak ke-2), B adalah seorang kakak yang sangat baik dan dialah yang memikul segala amanah membesarkan 2 orang adik di bawahnya. Mencari nafkah, menyediakan tempat tinggal dan menjadi tempat teduhan mereka dalam kasih sayang.


Persoalannya: Logik akal, adakah adil A mendapat 2 bahagian sedangkan B yang menanggung segala keperluan keluarga hanya mendapat 1 bahagian?

Jawapan: Tanggungjawab Selamanya Dipertanggungjawabkan.


Lelaki memang mendapat 2 bahagian dari wanita kerana maksud dari kelebihan itu adalah tanggungjawabnya dalam menanggung keperluan saudara perempuannya.

Menurut Sheikh Muhammad Ali asSyabouni (Pembahagian Waris Menurut Islam), antara hikmah lebihan lelaki terhadap wanita ialah:

  1. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.
  2. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
  3. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
  4. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
  5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.
                                           ..................................

Bagaimana jika lelaki itu tidak bertanggungjawab?

Maka, harta warisan yang diperolehi oleh lelaki terbabit wajib dipegang oleh wali hakim anak-anak yang ditinggalkan. Dalam situasi sekarang, wali mereka ialah wali hakim mahkamah syariah yang mungkin boleh mengamanahkan kepada badan berkanun seperti Amanah Raya Berhad.

Bermakna, wanita atau kakak B , tetap memperolehi hanya 1 bahagian. Tetapi segala keperluan mereka (3 orang adik beradik perempuan B, C dan D) diambil dari bahagian abang A yang dipegang oleh wali hakim.

Dan jika abang A telah insaf, maka bahagiannya dipulangkan dan dia wajib meneruskan peranannya dalam menanggung keperluan keluarga.

Islam tidak menukar 1 bahagian kakak B kepada 2 bahagian kerana Islam tidak sama sekali membebankan wanita dengan tanggungjawab sebagai penyara keluarga. Tanggungjawab adalah kewajipan. Wanita tetap selamanya dimuliakan sebagai pihak yang perlu ditanggung nafkahnya. Wang dan simpanannya adalah milik peribadinya semata. Pihak yang wajib menyediakan nafkah bagi wanita tetap selamanya adalah lelaki sama ada ayah, suami, saudara lelaki, bapa saudara dan sebagainya.

Sungguh. Mulianya dan mudahnya menjadi wanita dalam Islam.

(Rujukan: Prof Dr Zakaria Khudoh, pensyarah Yarmouk Universiti, Jordan. Kepakaran dalam maqasid syariah)

Islam Bukan Tampalan Bangunan Jahiliyah Yang Rosak.
Islam adalam sistem hidup yang sempurna. Namun yang pasti, Islam bukanlah sekadar penampal kepada kerosakan akar umbi jahiliyyah.

Perundangan Islam akan kelihatan mustahil dan tidak adil jika diaplikasikan sebagai perundangan dalam sistem kehidupan jahiliyyah.

Sebagai contoh hudud. Dalam realiti hari ini, pemimpin zalim yang menindas, ekonomi yang jatuh akibat keborosan orang atasan yang rasuah, penggangguran yang berleluasa, hiburan yang melampau, kebebasan pergaulan, media yang dipenuhi dengan unsur seks, jalan ke arah zina terbuka mudah, anak-anak terbiar dek kesibukan ibubapa yang terhimpit dengan desakan mencari wang, agamawan bertelagah sehingga menjauhkan masyarakat dari melihat keindahan Islam dan 1001 lagi kecacatan jahiliyyah yang menakutkan telah merosakkan masyarakat dengan sangat dahsyat.

Benarlah sangkaan dan kata-kata bahawa jika dilaksanakan hudud di Malaysia hari ini, maka ribuan akan mati direjam dan ribuan jugalah yang akan dikudung tangan mereka. Benar. Sekiranya hukuman Islam yang keras dilaksanakan dalam kedahsyatan ini.


Hakikatnya Allah menurunkan perundangan hudud bukan untuk membenci dengan sewenang-wenangnya direjam, dipancung dan dipotong tangan hamba-hambaNya.

Perlaksanaan hudud mestilah dilakukan dalam keadaan masyarakat ketika itu mengamalkan keharmonian Islam. Kerajaan adil yang amanah terhadap urusan rakyat, ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam, media yang terpelihara dari kemaksiatan, kebajikan manusia terpelihara sehingga tiada lagi alasan untuk berlakunya jenayah mencuri, berzina, membunuh orang tanpa sebab dan sebagainya.

Ketika itu, saksikanlah betapa sedikitnya angka perlaksanaan hukuman hudud dan orang yang dijatuhkan hukuman tersebut juga benar-benar layak untuk dihukum.


Itu tidak termasuk syarat perlaksanaan hudud iaitu tiada kasta yang memberi keistimewaan pengecualian kepada mana-mana pihak seperti kezaliman yang berlaku di Arab Saudi di mana raja dan kerabatnya haram disentuh. Malah bangsa arab lebih dimuliakan dari bangsa luar apatah lagi jika dia seorang amah. Maka rasuah dan kezaliman yang gila terus menerus subur menghalakan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Berbalik kepada sistem pembahagian harta warisan menurut Islam. Banyak feminist yang mempertikaikan kelebihan lelaki dalam agihan ini apabila lelaki diberi 2 bahagian dan wanita cuma satu.

Juga dalam sesetengah keadaan yang mana apabila si mati tiada waris lelaki, maka saudara lelaki si mati iaitu bapa saudara waris perempuan akan memperolehi bahagiannya dalam agihan ini.

Logik akal, dalam situasi masyarakat yang pincang dan ahli keluarga yang tidak bertanggungjawab, apabila masing-masing mendapat bahagian masing-masing, maka hidup terus menjadi sendiri-sendiri.

Ada kejadian, waris perempuan ditinggal terkontang kanting meneruskan kehidupan dan terpaksa bekerja keras mencari nafkah bagi menampung keperluan harian akibat waris lelaki meninggalkan mereka terus.

Dalam situasi beginilah, jelas ketidakadilan yang berlaku dan hasilnya orang melihat bahawa ketidakadilan itu datang dari Islam.

Sedangkan Islam sudah cukup adil. Dan dalam situasi berikutlah, peranan wali hakim sangat penting bagi membela sebarang penindasan yang berlaku.

Hari ini masyarakat sudah nampak peranan wali hakim dalam urusan pernikahan, mempermudahkan pengantin wanita yang ketiadaan wali. Maka dalam urusan pembelaan nafkah waris wanita dari sikap tidak bertanggungjawab waris lelaki, lebih-lebih lagilah wajib digencarkan peranan mereka.

Penutup: Islam Itu Adalah Hikmah.


Manusia mudah melihat Islam di sudut literally. Jika disebut bunuhlah kuffar, maka yang dilihat adalah membunuh orang-orang yang tidak beriman seperti tindakan ISIS tanpa berfikir jauh. Jika disebut keharusan berpoligami, maka yang dilihat adalah 'mesti' mencukupkan korum 4 itu tanpa melihat maqasid pensyariatannya sehingga banyaklah cerita-cerita penindasan isteri oleh suami-suami yang bernafsu haiwan.

Sungguh. Islam memang dilihat pada dalil-dalil alQur'an dan Hadisnya. Namun jangan pernah lupa bahawa dalam pensyariatannya, sangat dititik beratkan pemahaman maqasid syariah dan qawaid fiqhiyyah.

Islam adalah agama hikmah. Sedangkan dalam ibadah ada rukhsahnya, apatah lagi dalam muamalah kehidupan yang berhadapan dengan perubahan waktu, suasana, masyarakat dan keadaan. Kerana itu ijtihad boleh berubah mengikut zaman dan situasi.

“Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi, pada pertukaran waktu malam dan juga siang adalah tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir. Mereka ialah manusia yang sentiasa mengingati Allah swt ketika berdiri, duduk mahupun berbaring. Mereka memikirkan pada penciptaan lagit dan bumi (lalu berkata) : Wahai Tuhan kami sesungguhnya Kamu tidak menciptakan semua ini secara sia-sia, maha suci Engkau maka jauhilah kami daripada azab api neraka.” (Ali Imran: 190-191). 


"untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir." 
(Ghafir: 54)

Benarlah bahawa Iman dan aqal tidak akan pernah terpisah kerana mukmin itu adalah manusia yang berfikir dengan saksama dan bijaksana.

Semoga Allah sentiasa meletakkan kita dalam golongan manusia yang mengimani kehebatanNya dan sentiasa berfikir mengkaji akan kehebatan kebesarananNya itu insyaAllah.

Allahua'lam.